360° Feedback debrief

woman in teal t-shirt sitting beside woman in suit jacket

Scopul feedback-ului este învățarea și transformarea. Organizațiile care învață își evaluează în mod constant abilitățile și performanțele, pentru a le îmbunătăți și pentru a inova continuu. Feedback-ul 360° este de tip multi-sursă, orizontal, primit de la manager, coleg, subordonat, client și însăși persoana evaluată. Se dovedește un instrument eficient de management al talentelor, care ajută la identificarea managerilor cu potențial ridicat și la dezvoltarea acestora pentru viitoare roluri în cadrul organizației.
Clarificarea și înțelegerea rezultatelor prezentate de rapoartele de feedback se desfășoară în sesiuni individuale și/sau de echipă. Rolul coach-ului este de a însoți managerul subiect în a conștientiza punctele tari și ariile ce necesită îmbunătățire, pentru a stabili obiective de dezvoltare și planificare în baza acestora.
Feedback-ul 360° este doar începutul unei călătorii mai ample de creștere profesională. În acest proces, te putem însoți și sprijini în creionarea unui plan concret, măsurabil și realizabil ca premisă a schimbării dorite.

Cum te putem ajuta

Debrief individual

Debrief individual

Debrief de echipă

Debrief de echipă