Ce abordări folosesc în procesul terapeutic

Analiza Tranzacțională

reprezintă o teorie a personalităţii şi o formă de psihoterapie sistematică având ca scop creşterea şi schimbarea personală. AT-ul este o terapie cognitiv-comportamentală, emoțională și psihodinamică, fundamentată pe conceptele interacțiunilor observabile dintre oameni; care stimulează conștientizarea, gândirea și responsabilizarea; facilitează dezvoltarea armonioasă. Se distinge prin profunzimea teoriei și gama variată a aplicațiilor sale, putând fi folosită în terapia individuală, de grup, a cuplului sau a familiei și fiind aplicată cu succes și în domeniul organizațional, educațional și în consiliere.

Ca teorie a personalităţii, AT-ul oferă o imagine asupra modului în care oamenii sunt structuraţi psihologic şi îşi exprimă personalitatea în termeni de comportamente. Pentru aceasta foloseşte modelul stărilor eului.

Din punct de vedere al dezvoltării copilului, AT-ul se bazează pe conceptul de scenariu de viață care explică modul în care modelele de viaţă prezente îşi au originea în copilărie. Acesta ne ajută să ne explicăm modul în care continuăm să folosim strategiile din copilărie în viaţa adultă şi a modului în care ne justificăm credinţa în aceste strategii prin intemediul jocurilor pentru a ne întări poziția de viață.

De asemenea, AT-ul oferă şi o teorie a comunicării prin analiza tranzacțiilor, fiind aduse la lumină jocurile de putere, sunt analizate pozițiile de viață ale fiecărui individ în parte și ghidează spre intimitatea în relații.

În cadrul organizațional, este folosită în companii pentru a ameliora funcționarea dinamicilor organizaționale și echipelor, în formațiunile axate pe comunicare (vânzare, negociere, management de echipă, client service, customer experience etc).

Obiectivele principale ale dezvoltării umane prin AT sunt:

dobândirea autonomiei prin folosirea într-o manieră conștientă a tuturor stărilor eului, resurselor și potențialului unei persoane.

dezvoltarea intimității, proces definit în AT ca fiind schimbul liber de stroke-uri, fără tranzacţii ulterioare şi care permite spontaneitatea.

h

Filosofia umanistă pe care se clădește: Toți oamenii sunt OK, se nasc cu potenţialul creativ de creştere şi dezvoltare, au capacitatea de a gândi, pot decide asupra propriului destin şi se pot schimba, prin înlocuirea modelelor de comportament prescrise de scenariul de viaţă. 

AT are la bază concepte filozofice care determină 2 principii fundamentale ale practicii AT: metoda contractuală şi comunicarea deschisă.

Pentru că oamenii simt atât nevoia de a aparţine unui grup, cât şi nevoia de autonomie, astfel AT-ul:

foloseşte o abordare cognitiv-comportamentală pentru a învăţa clienţii să îşi modifice felul de a gândi şi comportamentele derivate;

analizează interacţiunile şi procesul relaţional în cadrul contextului social;

lucrează cu afectul, ajutând oamenii să renunţe la „vechile” lor obiceiuri afective pentru a-şi exprima sentimentele în „aici şi acum” și a deveni mai prezenţi în starea de ”aici și acum”.

este relaţional și contractual.

Elemente de Neuropsihoterapie

Neuropsihoterapia este o abordare integratoare a terapiei în care luam în considerare interacțiunea dinamică dintre minte, corp, interacțiunea socială și mediu și efectele acesteia asupra bunăstării unei persoane, punând accent pe cercetare neuroștiințifică. Astfel, în practica terapeutică am în vedere atât înțelegerea mecanismelor biologiei noastre, a proceselor psihologice, precum și a influențelor interacțiunilor sociale.

Creierul nostru este uimitor de receptiv la mediul nostru social. Ce înseamnă acest lucru din punct de vedere al neuropsihoterapiei este că experiențele negative sau stresante trăite în mod repetat au tendința de a consolida modelele de comportament negativ, gânduri și sentimente. Știind acest lucru înseamnă că avem potențialul de a schimba aceste modele negative, cu noi experiențe mai pozitive, realizate în mod repetat pentru a crea noi obiceiuri. Experiențele de viață antrenează creierul să răspundă într-un fie negativ, fie pozitiv. Schimbările pozitive pot să apară atât timp cât există un mediu sigur pentru a face acest lucru. Un aspect cheie care conduce reușita din punct de vedere comportamental este însăși consecvența (teoria lui Klaus Grawe).

Elemente de Neurobiologie Interpersonală

Dr. Daniel Siegel și Dr. Allan Schore au rol de pionierat în creionarea acestei abordări holistice care își propune să reunească o gamă mai largă de discipline pentru a înțelege experiența umană; cu rolul de a identifica cea mai eficientă modalitate de a ajuta oamenii, pentru a avea o minte mai puternică, relații mai sănătoare și o înțelege mai clară a felului în care creierul nostru funcționează.

O minte puternică este rezultatul unui creier sănătos şi al relaţiilor sociale sănătoase. De accea tindem spre flexibilitate, adaptabilitatea, coerență, energie și stabilitate atunci când vine vorba de mintea și însăși viața fiecăruia dintre noi.

Neurobiologia interpersonală susţine ideea conform căreia conexiunile relaționale conturează conexiunile neuronale (prin felul în care experiențele sociale modelează arhitectura noastră neuronală) pe parcursul întregii vieți.

Mintea este un proces personificat şi de conectare care controlează fluxul de energie şi informaţie, cu abilitatea de a controla direct experienţele corpului, precum şi pe cele de relaţionare (Siegel). Astfel că relațiile care respectă diferenţele şi încurajează compasiunea optimizează performanţa şi susţin starea de sănătate.

Propria noastră sănătatea mentală și felul de a fi în viața de zi cu zi depind de o serie lungă de aspecte precum viața socială, copilăria, dieta, mișcarea și aptitudinile fizice, sistemul nervos, funcțiile creierului, genele și multe altele. De aceea aduc cunoștințe din sociologie, comunicare, psihologie, aplicațiile descoperirilor venite din neuroștiințe și alte domenii conexe pentru a oferi o viziune cât mai cuprinzătoare în relația și procesul terapeutic.

Recomandările neurologilor și explorările neurobiologie interpersonale subliniază importanța vitală a unui set de elemente, obiceiuri sau comportamente de viață care influențează în mod semnificativ abilitatea de a fi rezilienți și de a ne bucura de viață, precum:

Somnul

Mișcarea

Alimentația

Conexiunea umana & Dinamica socială

Echilibrul emoțional

Scop & Spiritualitate

Provocare mentală & Interese

Mindfulness

este puterea atenției. Este abilitatea de a fi prezent, conștient de sine și informat de ceea ce se întâmplă cu ceilalțti și cu mediul propriu. Implică prezență și conștientizare intenționată fără reactivitate sau judecată. Este acea calitate a minții care ne permite să vedem imaginea de ansamblu și ne optimizează puterea de observație în tot ceea ce facem (The Mindfulness Institute). Tocmai această atenție conștientă ne permite să fim inteligenți emoțional, conștienți de mediul și dinamica socială, dar și mai pricepuți în interacțiunile noastre cu ceilalți.

Mindfulness implică atât mintea, cât și corpul, și presupune un proces de conștientizare moment-cu-moment, de a observa în mod activ, deschis, cu bunăvoință și curiozitate propriile experiențe fizice, mentale și emoționale.

Conștientizarea mindful este mai degrabă un mod de a fi decât de a face ceva (idee promovată de Daniel Siegel, director al centrului de cercetare Mindful Awareness, Universitatea din California și director executiv al centrului educațional Mindsight Institute); felul în care acordăm atenție în mod intenționat (fără a face un efort activ) experienței prezente (dar și asupra unor amintiri din trecut sau planuri pentru viitor) cu o anumită vigilență, atenție la detalii, cu bunătate și compasiune.

Printre beneficiile practicării se numără:

Dezvoltarea unui sentiment de claritate și calm, o conștientizare a scopului și a capacității de a atinge pe deplin potențialul;

Stimularea interconectivității, cooperării și compasiunii în relațiile cu ceilalți;

Învățarea modalităților de a face față stresului, durerii și provocărilor de zi cu zi, gestionarea evenimentele neplăcute într-un mod mai calm;

Favorizează crearea unui mediu de lucru mai eficient și optimizează capacitatea de luare a deciziilor;

Suntem mai prezenți, mai plini de viață.